Ekskluzivni materijali za uređenje i opremanje interijera, iverali, kuhinjske radne ploče, kompakt ploče, laminatni podovi, usluge krojenja, kantiranja, CNC obrade, prilagođena rješenja za vaše potrebe

STOLIV Ivanković

Kvaliteta EGGER

18. prosinca 1961. EGGER je proizveo prvu ploču iverice u svojoj tvornici u austrijskom mjestu St. Johann in Tirol. Temelj povijesti tvrtke postavio je Fritz Egger stariji sa svojim motom “Drvo je previše dragocjeno da bismo ga jednostavno odbacili”. Od tada su se od tirolske pilane razvili u jednog od vodećih svjetskih proizvođača drvnih materijala.

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvu kao sirovini

Drvo je najvažnija sirovina za EGGER.

Kada bi dozvolili nekontroliranu eksploataciju šuma, dugoročno bi ugrozili vlastitu egzistenciju. Zato – baš kao i priroda – svoje procese organiziraju u ciklusima koji omogućavaju očuvanje resursa. U Austriji drvo simbolizira tradiciju zdravih, ugodnih životnih prostora. Kao svestrana, obnovljiva sirovina drvo je odgovor na goruća globalna pitanja današnjice.

Održivost koja je transparentna.

Materijali na bazi drva klimatski su prihvatljivi

CO2 otisak

Svaki proizvod ostavlja traga u klimi Ti se tragovi mogu kvantificirati pomoću CO2 otiska. Sirovina je drvo koje tijekom rasta apsorbira CO2 i pohranjuje ga. CO2 se emitira tijekom prijevoza i obrade. Razlika između pohranjenog i emitiranog predstavlja CO2 otisak. Proizvodi (na bazi drva) imaju vrlo mali ugljični otisak jer je u proizvodu vezano više CO2 nego što ga se emitira tijekom prijevoza i obrade.

Pokazatelj odgovara CO2 ekvivalentu GWP 100 od ekstrakcije sirovine do izlaska iz tvornice (A1-A3 prema EN 15804). Kalkulaciju je provjerio vanjski procjenitelj.

Materijali na bazi drva ponovo će narasti

Doprinos biogospodarstvu

Drvo ponovo naraste za nekoliko desetaka godina, dok za nastanak fosilnih sirovina trebaju milijuni godina. Zato je važno koristiti obnovljivije sirovine. Pokazatelj označava koliko materijala korištenog za izradu proizvoda dolazi iz obnovljivih resursa (drvo, papir), a koliko iz fosilnih resursa (ljepilo, vosak, smola). 

Tako za svaki proizvod transparentno se prikazuje doprinos u biogospodarstvu.

Čuvamo prirodne resurse.
Udio drva iz kružnog gospodarstva

Kako bismo očuvali prirodne resurse, moramo ponovno upotrijebiti, reciklirati i oporaviti postojeće proizvode na najbolji mogući način. Ovaj EcoFact pokazuje koliko to dobro funkcionira u praksi. Predstavlja drvo koje se koristi u proizvodu prema kategoriji: Reciklirani materijali (npr. stari namještaj, palete ili komadi paleta) i nusproizvodi iz pilanske industrije (npr. sječka, piljevina) doprinose kružnom gospodarstvu. Preostali sadržaj drva dolazi od održivog gospodarenja šumama, kao što je prorjeđivanje, oblovina koja se ne može piliti ili šumska sječka.

Materijali na bazi drva imaju mnogo života

Mogućnost recikliranja

Materijali na bazi drva su visokokvalitetni i mogu trajati mnogo godina. Oni su također vrijedan resurs na kraju životnog vijeka proizvoda: mnogi proizvodi mogu se materijalno reciklirati i tako ponovno postati visokokvalitetni materijal za ploče.

Ovaj EcoFact određuje može li se proizvod koristiti za proizvodnju novih materijala na bazi drva na kraju životnog vijeka proizvoda. Odlučujući faktor za klasifikaciju je da se koristi materijal bez ograničenja u proizvodnji iverice i da je preporučen za recikliranje materijala u ÖWAV vodiču za sortiranje otpadnog drva.

Koristimo drvo iz provjerenih i certificiranih izvora.

Omjer drva iz provjerenih i certificiranih izvora

Predani smo promicanju održivog šumarstva i očuvanju prirodnih resursa. Kao dio našeg sustava dubinske analize certificiranog prema ISO 38200, osiguravamo usklađenost sa pravnim i društvenim standardima u našim opskrbnim lancima. Naši proizvodi stoga mogu biti označeni kao 100% provjereni od treće strane prema ISO 38200 i ispunjavaju sve zakonske zahtjeve za održivost korištenog drva. Osim toga, ovaj EcoFact također navodi udio certificiranih šuma u proizvodu s certifikatom ISO 38200.