H3730 ST10 Hikori natur

Boja i značajke

U dekoru H3730 Hikori natur pore su malo posvijetljene, što mu daje posebnu dubinu. Osim toga, u ovoj reprodukciji je zadržana i igra boja tipična za ovu vrstu drva. S takvim koloritom dekor izgleda gotovo poput hrasta i može se tako i koristiti. Struktura ST10 Deepskin Rough doprinosi prirodnosti dekora.


  • Dimenzija zidne obloge: 4.100×640×0,8 mm


Svi dekori zidnih obloga mogu se naručiti i u radnim pločama 4.100×600, 4.100×920

NAPOMENA: moguća su odstupanja u bojama na web stranici u odnosu na stvarnu boju dekora.

Category: